• 0048 791 768 435
  • info@boanerges.edu.pl

Obsługa korporacyjna

Prowadzimy obsługę korporacyjną biznesu (działalności gospodarcze, spółki handlowe, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe i inne organizacje). Przygotowujemy umowy spółek, statuty, regulaminy, protokoły i uchwały podejmowane na posiedzeniach organów spółek.

W zakresie obsługi korporacyjnej zapewniamy także wsparcie przy negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów z partnerami zewnętrznymi (umowy o współpracy, umowy inwestycyjne i inne).

Przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z ładem korporacyjnym, takie jak regulaminy, księgi udziałów, księgi akcyjne, księgi protokołów i wiele innych.

Obsługujemy kompleksowo walne zgromadzenia, posiedzenia zarządów i rad nadzorczych.

Zapewniamy obsługę prawną stowarzyszeniom, fundacjom i wspólnotom mieszkaniowym.

Z uwagi na to, iż dziś prowadzenie biznesu jest nierozłącznie związane z nieustannym dostosowywaniem się do obowiązujących przepisów oraz ciągłej adaptacji ich w swojej organizacji, Boanerges zajmuje się wdrażaniem takich rozwiązań, które pozwalają minimalizować ryzyko prawne prowadzonej działalności. W tym celu świadczymy usługę compliance dla naszych Klientów, którym zależy na zapewnieniu zgodności swojej działalności z obowiązującymi przepisami prawa, jak również z przyjętymi standardami w ich branżach.