• 0048 791 768 435
  • info@boanerges.edu.pl

Nieruchomości, inwestycje

Regulujemy stany prawne nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz spraw związane z ustalaniem treści księgi wieczystej z  rzeczywistym stanem prawnym. Negocjujemy w imieniu naszych Klientów kwestie służebności, wspieramy również ich w postępowaniach bocznych, spadkowych w kontekście nieruchomości.

Zapewniamy obsługę prawną nabywania i zbywania nieruchomości oraz realizacji inwestycji budowlanych.

Sporządzamy kompleksowe analizy prawne nieruchomości, obejmujące zarówno tytuł prawny do nieruchomości jak
i obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, zagadnienia związane z ochroną środowiska, ochroną zabytków, kwestie administracyjne i podatkowe.

Wspieramy naszych Klientów w  procesach uchwalania studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Contain more pleasant together with 50 euro bonus ohne einzahlung.