• 0048 791 768 435
 • info@boanerges.edu.pl

Badania i rozwój

Inwestujesz w badania i rozwój? Jesteś na etapie potwierdzania kosztów kwalifikowanych? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów podatkowych i dowiedz się więcej o uldze B+R, dzięki której uwolnisz dodatkowe środki dla swojego biznesu.

Audyt B+R

Sprawdzimy czy:

 • Kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi B+R
 • Stosujesz właściwe zasad ewidencji księgowej w kontekście ulgi B+R
 • Posiadasz dokumenty i oznaczenia dla działalności B+R
 • Podlegasz obowiązkom sprawozdawczym w zakresie B+R
 • Posiadasz strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa pod kątem zasobów dla działalności B+R
 • Ponosisz koszty pracownicze oraz inne kategorie kosztów możliwe do uwzględnienia w uldze B+R
 • Wykorzystujesz sprzęt specjalistyczny (i w jakim stopniu) do działalności B+R
 • Ponosisz koszty na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, w tym na nabycie wyników badań naukowych
 • Wykorzystujesz zewnętrzną aparaturę naukowo-badawczą (i w jakim stopniu) do działalności B+R
 • Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R

Wdrożenie:

 • Przygotujemy rekomendacje do wdrożenia ulgi B+R
 • Zmodyfikujemy bądź opracujemy od podstaw niezbędne dokumenty formalno-prawne
 • Stworzymy rejestr projektów B+R
 • Ustalimy kategorię kosztów i limitów do odliczenia w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy
 • Zweryfikujemy prawidłowości wyliczenia ulgi B+R bądź przygotowanie wyliczenia w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy
 • Przygotujemy załącznik CIT-BR bądź PIT-B

Wsparcie dodatkowe

Zapewnimy wsparcie podczas:

 • Czynności sprawdzających w zakresie B+R
 • Kontroli podatkowej bądź kontroli celno-skarbowej zakresie B+R
 • Postępowania sądowo-administracyjnego w zakresie B+R (wojewódzki sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny)