• 0048 791 768 435
  • info@boanerges.edu.pl

Doradztwo

Doradztwo dla firm

Zawsze rozpoczynamy przeglądem i analizą całej organizacji. Efektem przeglądu są rekomendacje do rozwoju firmy jako całości lub jej części, np. call center, działu sprzedaży, produkcji, jakości itp.  Doradztwo może przyjąć formę od jednodniowych konsultacji połączonych z mentoringiem po rozbudowany, kilkumiesięczny projekt doradczy. 

Koncentruje się na zmianie postaw pracowników na bardziej proaktywną, a organizację na samoświadomą. Właściciele i management firm stają się mniej zaangażowani operacyjnie, dzięki temu mogą się poświęcić strategii rozwoju firmy. Oferujemy wsparcie w standaryzacji procesów rozwoju pracowników i efektywności w firmach.

Pomagamy zaplanować strategię i wdrożyć ją w organizacjach, a także przeszkolić pracowników w ich efektywnej realizacji. Prowadzimy również doradztwo w wyborze skutecznych narzędzi wspierających biznes w osiąganiu celów.

Doradztwo Samorządowe i Administracyjne

Nasz zespół świadczy kompleksowe usługi doradcze dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Jednostek Admjnistracji Pyblicznej, Spółek z udziałem Skarbu Państwa czy innych instytucji.