• 0048 791 768 435
  • info@boanerges.edu.pl

Design Thinking

EMPATYZACJA/ODKRYWANIE

DEFINIOWANIE POTRZEB

PROPOZCYJE ROZWIĄZAŃ


PROTOTYPOWANIE

WDRAŻANIE I TESTOWANIE

Jedną z największych zalet Design Thinkingu jest konieczność zaangażowania. Cały proces może być nie tylko dobrym sposobem na osiągnięcie wyznaczonych celów, ale również spełnia rolę spajającą zespół. Wypracowane wspólnie pomysły będą również chętniej i bardziej efektywnie wdrażane dzięki poczuciu sprawczości oraz przynależności do organizacji.